Câu hỏi:

09/04/2020 100

Tại một nơi xác định, một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T, khi chiều dài tăng 4 lần thì chu kì con lắc

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Ta có:

 khi l tăng 4 lần thì T sẽ tăng lên 2 lần

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một tấm pin Mặt Trời được chiếu sáng bởi chùm sáng đơn sắc có tần số 5.1014Hz. Biết công suất chiếu sáng vào tấm pin là 0,1W. Lấy h = 6,625.10-34(J.s). Số phôtôn đập vào tấm pin trong mỗi giây là

Xem đáp án » 09/04/2020 12,188

Câu 2:

Trường họp nào sau đây là hiện tượng quang điện trong?

Xem đáp án » 10/04/2020 8,208

Câu 3:

Hạt pôzitrôn e+10

Xem đáp án » 10/04/2020 7,485

Câu 4:

Chiếu chùm tia sáng trắng hẹp song song từ không khí tới mặt bên AB của một lăng kính thủy tinh, chùm tia khúc xạ vào trong lăng kính (thuộc một tiết diện thẳng của lăng kính) truyền tới mặt bên AC, nó khúc xạ tại mặt AC rồi ló ra ngoài không khí. Chùm tia ló bị lệch về phía đáy của lăng kính so với chùm tia tới và tách ra thành một dải nhiều màu khác nhau (như màu cầu vồng), tia tím bị lệch nhiều nhất, tia đỏ bị lệch ít nhất. Hiện tượng đó là

Xem đáp án » 10/04/2020 5,841

Câu 5:

Hệ nào sau đây là một tụ điện?

Xem đáp án » 09/04/2020 2,695

Câu 6:

Một khung dây diện tích S=5.10-4m2gồm N = 50 vòng. Đặt khung dây trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ B vuông góc với trục quay và cho khung quay quanh trục đó. Cho từ thông qua khung đạt cực đại bằng 5.103Wb. Cảm ứng từ của từ trường có độ lớn là

Xem đáp án » 09/04/2020 2,159

Câu 7:

Sóng điện từ

Xem đáp án » 10/04/2020 1,898

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK