Câu hỏi:

09/04/2020 7,551

Li độ của một vật phụ thuộc vào thời gian theo phương trình  x=12 sin ωt(x đo bằng cm, t đo bằng s). Gia tốc có độ lớn cực đại là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có:

 

=> Chọn A.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phôtôn có năng lượng 0,8 eV ứng với bức xạ thuộc vùng

Xem đáp án » 09/04/2020 39,158

Câu 2:

Cho 4 điểm O, M, N và P nằm trong một môi trường truyền âm. Trong đó, M và N nằm trên nửa đường thẳng xuất phát từ O, tam giác MNP là tam giác đều. Tại O, đặt một nguồn âm điểm có công suất không đổi, phát âm đẳng hướng ra môi trường. Coi môi trường không hấp thụ âm. Biết mức cường độ âm tại M và N lần lượt là 50 dB và 40 dB. Mức cường độ âm tại P là:

Xem đáp án » 10/04/2020 20,210

Câu 3:

Một người quan sát trên mặt nước biển thấy một cái phao nhô lên năm lần trong khoảng thời gian 20 s và khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp là 2 m. Vận tốc truyền sóng biển là:

Xem đáp án » 09/04/2020 17,657

Câu 4:

Hằng số phóng xạ của rubidi là  0,00077s-1 , chu kì bán rã của rubidi là:

Xem đáp án » 09/04/2020 13,971

Câu 5:

Chọn câu sai

Xem đáp án » 09/04/2020 9,365

Câu 6:

Đồ thị biểu diễn thế năng của một vật có khối lượng m=200g   dao động điều hòa ở hình vẽ bên ứng với phương trình dao động nào sau đây:

Xem đáp án » 09/04/2020 8,520

Câu 7:

Câu nào dưới đây nói về bản chất dòng điện trong chất điện phân là đúng ?

Xem đáp án » 09/04/2020 7,737

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK