Câu hỏi:

13/04/2020 8,169

Một thư viện có 6000 quyển sách. Cứ sau mỗi năm số sách của thư viện lại được tăng thêm 20% (so với số sách của năm trước). Hỏi sau hai năm thư viện đó có tất cả bao nhiêu quyển sách ?

Câu hỏi trong đề:   Giải bài tập Toán 5 kì 2 !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trong năm đầu, số sách tăng thêm là:

6000 x 20 : 100 = 1200 (quyển)

Sau một năm số sách là:

6000 + 1200 = 7200 (quyển)

Trong năm thứ hai, số sách tăng thêm là:

7200 x 20 : 100 = 1440 (quyển)

Sau hai năm số sách thư viện có tất cả là:

7200 + 1440 = 8640 (quyển)

Đáp số: 8640 quyển.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một tàu thủy khi xuôi dòng có vận tốc 28,4km/giờ, khi ngược dòng có vận tốc 18,6km/giờ. Tính vận tốc của tàu thủy khi nước lặng và vận tốc của dòng nước.

Xem đáp án » 13/04/2020 4,824

Câu 2:

Tính: 6 giờ 45 phút + 14 giờ 30 phút : 5

Xem đáp án » 13/04/2020 2,099

Câu 3:

Tìm số trung bình cộng của:

2,4 ; 2,7 ; 3,5 và 3,8

Xem đáp án » 13/04/2020 1,345

Câu 4:

Một lớp học có 19 học sinh trai, số học sinh gái nhiều hơn số học sinh trai 2 bạn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu phần trăm học sinh trai, bao nhiêu phần trăm học sinh gái ?

Xem đáp án » 13/04/2020 705

Câu 5:

Tìm số trung bình cộng của:

19 ; 34 và 46

Xem đáp án » 13/04/2020 316

Câu 6:

Tính: 6,78 - (8,951 + 4,784) : 2,05

Xem đáp án » 13/04/2020 267

Bình luận


Bình luận