Câu hỏi:

14/04/2020 1,452

Hạt nhân càng bền vững khi có:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án D

Hạt nhân càng bền vững khi có năng lượng liên kết riêng càng lớn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hạt nhân U92238 được tạo thành bởi hai loại hạt:

Xem đáp án » 14/04/2020 8,147

Câu 2:

Một chất điểm đang dao động điều hòa dọc theo trục Ox, mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng O. Từ thời điểm t1=0 đến thời điểm t2 quả cầu của con lắc đi được một quãng đường s và chưa đổi chiều chuyển động, đồng thời động năng của con lắc giảm từ giá trị cực đại về 0,096J. Từ thời điểm t2 đến thời điểm t3, chất điểm đi thêm một đoạn đường bằng 2s nữa mà chưa đổi chiều chuyển động và động năng của con lắc và thời điểm t3 bằng 0,064J. Từ thời điểm t3 đến t4, chất điểm đi thêm một đoạn đường bằng 4s nữa thì động năng của chất điểm vào thời điểm t4 bằng:

Xem đáp án » 15/04/2020 3,357

Câu 3:

Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp xoay chiều u đặt vào hai đầu một đoạn mạch theo thời gian t như hình vẽ. Tần số của điện áp xoay chiều này bằng

Xem đáp án » 15/04/2020 2,970

Câu 4:

Một sóng truyền từ N đến M theo phương truyền sóng trong khoảng thời gian T6. Biết chu kì sóng là T, biên độ sóng là 4mm và không đổi trong quá trình truyền sóng. Tại thời điểm t, li độ sóng tại M là 2mm thì li độ sóng tại N là –2 mm. Tại thời điểm (t+t) thì phần tử sóng tại M tới biên lần thứ 2. Khoảng thời gian ngắn nhất là:

Xem đáp án » 15/04/2020 2,478

Câu 5:

Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T tại nơi có thêm trường ngoại lực có độ lớn F theo phương ngang. Nếu quay phương ngoại lực một góc α(00<α<900) trong mặt phẳng thẳng đứng và giữ nguyên độ lớn thì chu kì dao động T1 = 2,4s hoặc T2 = 1,8s. Chu kì T gần với giá trị nào sau đây?

Xem đáp án » 15/04/2020 1,786

Câu 6:

Vật thật, cao 4cm đặt vuông góc với trục chính của thấu kính, qua thấu kính cho ảnh ngược chiều với vật. Ảnh cao 3cm. Số phóng đại của ảnh có giá trị là:

Xem đáp án » 14/04/2020 1,633

Câu 7:

Một vật lúc đầu nằm trên một mặt phẳng nhám nằm ngang. Sau khi được truyền một vận tốc đầu, vật chuyển động chậm dần vì có:

Xem đáp án » 14/04/2020 1,456

Bình luận


Bình luận