Câu hỏi:

15/04/2020 1,196

Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B.

+ Dòng điện xoay chiều được tạo ra từ hiện tượng cảm ứng điện từ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật dao động điều hòa với phương trình x=2cos2πt+π3cm thì chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức F=2cosωt-π6N. Để biên độ dao động là lớn nhất thì tần số của lực cưỡng bức phải bằng

Xem đáp án » 15/04/2020 37,160

Câu 2:

Một vật dao động điều hòa theo phương trình x=4cosπt+π3cm, t tính bằng giây. Thời điểm đầu tiên kể từ lúc bắt đầu dao động, vật có vận tốc bằng 0 là

Xem đáp án » 15/04/2020 18,164

Câu 3:

Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 18,6 cm, cùng pha. Điểm dao động với biên độ cực tiểu thuộc AB và gần trung điểm của AB nhất cách A là 9 cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại trong khoảng AB là

Xem đáp án » 15/04/2020 17,563

Câu 4:

Một vật có khối lượng m=200g, thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Đồ thị thế năng của vật khi dao động theo từng dao động thành phần x1x2 được biểu diễn như hình dưới đây. Lấy π2 = 10. Tốc độ cực đại của vật là

Xem đáp án » 15/04/2020 16,347

Câu 5:

Một mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện có điện dung C= 200πµF, cường độ dòng điện tức thời qua mạch có biểu thức i=42cos100πt+π3A. Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là

Xem đáp án » 15/04/2020 15,022

Câu 6:

Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 8 cm dao động với tần số f = 10 Hz, cùng pha. Tại điểm M cách A và B lần lượt là 25 cm và 20,5 cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có 2 dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

Xem đáp án » 15/04/2020 14,903

Câu 7:

Trên mặt nước tại hai điểm A và B cách nhau 9,4 cm, người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = 6cos (40πt) ( uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Trên đoạn thẳng AB , số điểm dao động với biên độ 9 mm là

Xem đáp án » 15/04/2020 14,556

Bình luận


Bình luận