Câu hỏi:

16/04/2020 209

Tìm một số biết: 358% của nó bằng -5,8

Trả lời:

gọi số cần tìm là y, ta có:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bạn An đọc một cuốn sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất đọc 13 số trang. Ngày thứ hai đọc 58 số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 90 trang. Tính xem cuốn sách có bao nhiêu trang?

Xem đáp án » 16/04/2020 4,217

Câu 2:

Khối 6 của một trường có 4 lớp. Số học sinh lớp 6A bằng 9/25 tổng số học sinh của ba lớp còn lại. Số học sinh lớp 6B bằng 21/64 tổng số học sinh ba lớp còn lại. Số học sinh lớp 6C bằng 4/13 tổng số học sinh ba lớp còn lại. Số học sinh lớp 6D là 43 bạn. Hỏi tổng số học sinh khối 6 của trường đó và số học sinh của mỗi lớp?

Xem đáp án » 16/04/2020 3,390

Câu 3:

23 quả dưa hấu nặng 412kg Hỏi quả dưa hấu nặng bao nhiêu kilôgam?

Xem đáp án » 16/04/2020 2,573

Câu 4:

Số sách ở ngăn A bằng 3/5 số sách ở ngăn B. Nếu chuyển 14 quyển từ ngăn B sang ngăn A thì số sách ở ngăn A bằng 25/23 số sách ở ngăn B. Tính số sách lúc đầu ở mỗi ngăn.

Xem đáp án » 16/04/2020 2,238

Câu 5:

Một người mang một sọt cam đi bán. Sau khi bán 37 số cam và 2 quả thì số cam còn lại là 46 quả. Tính số cam người ấy mang đi bán.

Xem đáp án » 16/04/2020 1,689

Câu 6:

Một người mang một rổ trứng đi bán. Sau khi bán 4/9 số trứng và 2 quả thì còn lại 28 quả. Tính số trứng mang đi bán.

Xem đáp án » 16/04/2020 1,018

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »