Câu hỏi:

29/08/2019 26,350

Hạnh phúc là cảm xúc vui sướng, hài lòng của con người trong cuộc sống khi được đáp ứng, thỏa mãn các nhu cầu chân chính, lành mạnh về

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Lời giải: Hạnh phúc là cảm xúc vui sướng, hài lòng của con người trong cuộc sống khi được đáp ứng, thỏa mãn các nhu cầu chân chính, lành mạnh về vật chất và tinh thần.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói về việc giữ gìn nhân phẩm của con người?

Xem đáp án » 29/08/2019 25,949

Câu 2:

Người hay tự ái thường có những phản ứng nào dưới đây?

Xem đáp án » 29/08/2019 24,636

Câu 3:

Quan điểm nào dưới đây không đúng khi nói về hạnh phúc?

Xem đáp án » 29/08/2019 23,277

Câu 4:

Lương tâm tồn tại ở hai trạng thái nào dưới đây?

Xem đáp án » 06/09/2020 21,582

Câu 5:

Câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói về việc giữ gìn danh dự của con người?

Xem đáp án » 29/08/2019 20,654

Câu 6:

Trách nhiệm của cá nhân đối với yêu cầu, lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội được gọi là

Xem đáp án » 06/09/2020 9,694

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »