Câu hỏi:

30/08/2019 3,339

Ngày 23/7/1941, Chính phủ Pháp công bố kí kết một bản hiệp ước giữa Pháp và Nhật là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tất cả các tổ chức đoàn thể trong Mặt trận Việt Minh đều có tên gọi chung là

Xem đáp án » 30/08/2019 14,697

Câu 2:

Các thế lực ngoại xâm có mặt ở Việt Nam trong những năm 1940 – 1945 là

Xem đáp án » 30/08/2019 11,546

Câu 3:

Tháng 9/1940 diễn ra sự kiện lịch sử nào dưới đây?

Xem đáp án » 30/08/2019 8,440

Câu 4:

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở đâu, khi nào ?

Xem đáp án » 30/08/2019 7,244

Câu 5:

Để đàn áp cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (9/1940), thực dân Pháp đã sử dụng nhiều thủ đoạn, ngoại trừ việc

Xem đáp án » 30/08/2019 7,161

Câu 6:

Nội dung nào không phản ánh đúng mục đích của Pháp khi thực hiện chính sách “kinh tế chỉ huy” ở Đông Dương trong những năm 1940 – 1945?

Xem đáp án » 30/08/2019 6,029

Câu 7:

Đêm 22 rạng sáng 23/11/1940 diễn ra sự kiện lịch sử nào dưới đây?

Xem đáp án » 30/08/2019 5,247

Bình luận


Bình luận