Câu hỏi:

30/08/2019 13,056

Bảo vệ môi trường là khắc phục mâu thuẫn nảy sinh quan hệ giữa con người với

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Lời giải: Bảo vệ môi trường là khắc phục mâu thuẫn nảy sinh quan hệ giữa con người với tự nhiên.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bùng nổ dân số không gây ra hậu quả nào dưới đây?

Xem đáp án » 30/08/2019 17,413

Câu 2:

Ô nhiễm môi trường là vấn đề nóng bỏng của

Xem đáp án » 30/08/2019 15,417

Câu 3:

Bảo vệ và sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên là góp phần vào thực hiện nhiệm vụ nào dưới đây?

Xem đáp án » 30/08/2019 14,984

Câu 4:

Giữ gìn vệ sinh trường học, lớp học là góp phần thực hiện chủ trương nào dưới đây?

Xem đáp án » 30/08/2019 13,692

Câu 5:

Vận động gia đình và mọi người xung quanh thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình là góp phần thực hiện vấn đề cấp thiết nào dưới đây?

Xem đáp án » 30/08/2019 10,970

Câu 6:

Bùng nổ dân số là vấn đề cấp thiết của

Xem đáp án » 30/08/2019 10,501

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »