Câu hỏi:

30/08/2019 14,781

Không ngừng rèn luyện, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm để bản thân ngày một tốt hơn, tiến bộ hơn, là biểu hiện của

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Lời giải: Không ngừng rèn luyện, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm để bản thân ngày một tốt hơn, tiến bộ hơn, là biểu hiện của tự hoàn thiện bản thân.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tự nhận thức đúng về bản thân không phải là điều dễ dàng, mà cần phải qua giai đoạn nào dưới đây?

Xem đáp án » 30/08/2019 18,845

Câu 2:

Tự nhận thức về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, quyết tâm khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh là biểu hiện nào dưới đây của con người?

Xem đáp án » 30/08/2019 17,265

Câu 3:

Xã hội không ngừng phát triển, luôn đề ra những yêu cầu mới, cao hơn đối với mỗi thành viên, nên mỗi người cần phải làm gì sau đây?

Xem đáp án » 30/08/2019 16,903

Câu 4:

Câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói về tự hoàn thiện bản thân?

Xem đáp án » 30/08/2019 14,844

Câu 5:

Tự hoàn thiện bản thân là một việc làm quan trọng của người thanh niên trong xã hội hiện đại, giúp cho mỗi cá nhân

Xem đáp án » 30/08/2019 14,413

Câu 6:

Hành vi, việc làm nào dưới đây là biểu hiện tự hoàn thiện bản thân?

Xem đáp án » 30/08/2019 13,347

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »