Câu hỏi:

31/08/2019 64,513

Tiền đề quan trọng nhất để các cuộc phát kiến địa lí có thể thực hiện được là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Giải thích: Mục…1….Trang…60...SGK Lịch sử 10 cơ bản

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hệ quả quan trọng nhất của phát kiến địa lí đối với Tây Âu thời hậu kì trung đại là

Xem đáp án » 31/08/2019 74,463

Câu 2:

Nguyên nhân sâu xa đưa đến các cuộc phát kiến địa lí là

Xem đáp án » 31/08/2019 70,099

Câu 3:

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí là gì?

Xem đáp án » 31/08/2019 58,050

Câu 4:

Nội dung nào không phản ánh đúng nội dung của phong trào Văn hóa Phục hung?

Xem đáp án » 31/08/2019 48,649

Câu 5:

Giai cấp tư sản khởi xướng phong trào Văn hóa Phục hưng với mục đích quan trọng nhất là

Xem đáp án » 31/08/2019 48,604

Câu 6:

Nội dung nào không phản ánh đúng nguyên nhân xuất hiện của phong trào Văn hóa Phục hưng?

Xem đáp án » 31/08/2019 43,199

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Ngân office
14:27 - 17/12/2019

So với bộ máy nhà nước thời Tần- Hán, bộ máy nhà nước thời Minh có điểm khác biệt chủ yếu là
A. Quyền lực tập trung vào tay vua
B.Các chức thừa tướng, thái úy bị bãi bỏ
C.Vua là người đứng đầu nhà nước và quân đội
D. Quan lại tuyển chọn qua thi cử

tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900