Câu hỏi:

23/04/2020 24,759

Trên thanh nam châm, chổ nào hút sắt mạnh nhất?

A. Phân giữa của thanh.

B. Từ cực Bắc.

C. Cả hai từ cực.

D. Mọi chổ đều hút sắt mạnh như nhau

Câu hỏi trong đề:   Giải Sách Bài Tập Vật Lí 9 !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn C. Cả hai từ cực là chỗ hút sắt mạnh nhất.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nào hai thanh nam châm hút nhau ?

A. Khi hai cực Bắc để gần nhau.

B. Khi hai cực Nam để gần nhau.

C. Khi để hai cực khác tên gần nhau

D. Khi cọ sát hai cực cùng tên vào nhau

Xem đáp án » 23/04/2020 73,029

Câu 2:

Một nam châm vĩnh cửu có đặc tính nào dưới đây?

A. Khi bị cọ xát thì hút các vật nhẹ.

B. Khi bị nung nóng lên thì có thể hút các vụn sắt.

C. Có thể hút các vật bằng sắt.

D. Một đầu có thể hút, còn đầu kia thì đẩy các vụn sắt.

Xem đáp án » 23/04/2020 50,115

Câu 3:

Có hai thanh kim loại A và B bề ngoài giống hệt nhau, trong đó một thanh là nam châm. Làm thế nào để xác định được thanh nào là nam châm ?

A. Đưa thanh A lại gần B, nếu A hút B thì A là nam châm.

B. Đưa thanh A lại gần B, nếu A dẩy B thì A là nam châm.

C. Dùng một sợi chỉ mềm buộc vào giữa thanh kim loai rồi treo lên, nếu khi cân bằng thanh đó luôn nằm theo hướng Bắc Nam thì đó là nam châm.

D. Đưa thanh kim loại lên cao rồi thả cho rơi, nếu thanh đó luôn rơi lệch về một cực của Trái Đất thì đó là nam châm.

Xem đáp án » 23/04/2020 28,473

Câu 4:

Có hai thanh thép luôn hút nhau bất kể đưa các đầu nào của chúng lại gần nhau. Có thể kết luận được rằng một trong hai thanh này không phải là nam châm không?

Xem đáp án » 23/04/2020 21,365

Câu 5:

Có một số quả đấm cửa làm bằng đồng và một số quả làm bằng sắt mạ đồng. Hãy tìm cách phân loại chúng.

Xem đáp án » 23/04/2020 6,561

Câu 6:

Hình 21.2 SBT mô tả tính chất từ của Trái Đất. Các từ cực và các cực địa lí của Trái Đất có trùng nhau không? Điền tên từ cực của Trái Đất nằm gần cực Bắc địa lí trên hình vẽ. Thật ra la bàn có chỉ đúng cực Bắc địa lí không?

Xem đáp án » 23/04/2020 3,660

Bình luận


Bình luận