Câu hỏi:

05/09/2019 5,117

Sau khi tiến vào Việt Nam (1945), quân TRung Hoa Dân quốc đã có động thái gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kí với Chính phủ Pháp bản Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) nhằm

Xem đáp án » 05/09/2019 9,637

Câu 2:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, lực lượng Đồng minh kéo vào Việt Nam giải giáp quân đội phát xít Nhật gồm quân đội của các nước

Xem đáp án » 05/09/2019 6,391

Câu 3:

Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) giữa Pháp với Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không bao gồm điều khoản nào dưới đây?

Xem đáp án » 05/09/2019 6,082

Câu 4:

Theo thỏa thuận tại Hội nghị Pốtxđam (1945), quân đội Trung Hoa Dân quốc vào Việt Nam giải giáp quân đội Nhật từ

Xem đáp án » 05/09/2019 4,239

Câu 5:

Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia

Xem đáp án » 05/09/2019 4,087

Câu 6:

Ngày 8/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ để thực hiện nhiệm vụ gì?

Xem đáp án » 05/09/2019 3,219

Bình luận


Bình luận