Câu hỏi:

07/09/2019 3,166

Trong thời kì 1945 - 1954, quân đội và nhân dân Việt Nam đã mở chiến dịch nào để tiêu diệt một tập đoàn cứ điểm của thực dân Pháp ở Đông Dương?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo Hiệp định Giơnevơ, Việt Nam sẽ thống nhất đất nước bằng con đường nào ?

Xem đáp án » 07/09/2019 22,211

Câu 2:

Quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam được ghi nhận trong Hiệp định Giơ-ne-vơ bao gồm các quyền:  

Xem đáp án » 07/09/2019 21,205

Câu 3:

Thực hiện kế hoạch Nava, từ thu - đông 1953 thực dân Pháp tập trung 44 tiểu đoàn quân cơ động ở đâu?

Xem đáp án » 07/09/2019 13,026

Câu 4:

Trong bước 1 của Kế hoạch Nava, Pháp tập trung giữ thế phòng ngự chiến lược ở đâu ?  

Xem đáp án » 07/09/2019 8,517

Câu 5:

Người đầu tiên cắm lá cờ "Quyết chiến quyết thắng" trên nóc lô cốt của Pháp tại Điện Biên Phủ là

Xem đáp án » 07/09/2019 6,808

Câu 6:

Sự kiện nào là mốc đánh dấu kết thúc cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954)?

Xem đáp án » 07/09/2019 6,490

Câu 7:

Nava đề ra kế hoạch quân sự mới, hi vọng sẽ giành thắng lợi trong thời gian bao lâu ?  

Xem đáp án » 07/09/2019 6,457

Bình luận


Bình luận