Câu hỏi:

07/09/2019 4,082

Trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương, từ năm 1950 đến tháng 7/1954 Chính phủ Pháp đã nhận viện trợ của nước nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo Hiệp định Giơnevơ, Việt Nam sẽ thống nhất đất nước bằng con đường nào ?

Xem đáp án » 07/09/2019 22,201

Câu 2:

Quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam được ghi nhận trong Hiệp định Giơ-ne-vơ bao gồm các quyền:  

Xem đáp án » 07/09/2019 21,195

Câu 3:

Thực hiện kế hoạch Nava, từ thu - đông 1953 thực dân Pháp tập trung 44 tiểu đoàn quân cơ động ở đâu?

Xem đáp án » 07/09/2019 13,022

Câu 4:

Trong bước 1 của Kế hoạch Nava, Pháp tập trung giữ thế phòng ngự chiến lược ở đâu ?  

Xem đáp án » 07/09/2019 8,511

Câu 5:

Người đầu tiên cắm lá cờ "Quyết chiến quyết thắng" trên nóc lô cốt của Pháp tại Điện Biên Phủ là

Xem đáp án » 07/09/2019 6,787

Câu 6:

Sự kiện nào là mốc đánh dấu kết thúc cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954)?

Xem đáp án » 07/09/2019 6,488

Câu 7:

Phương hướng chiến lược của quân đội và nhân dân Việt Nam trong Đông - Xuân 1953 - 1954 là tiến công vào

Xem đáp án » 07/09/2019 6,454

Bình luận


Bình luận