Câu hỏi:

10/09/2019 755

Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam được Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 7/1973) xác định là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính nhân văn trong kế hoạch giải phóng Miền Nam của Đảng Lao động Việt Nam được thể hiện ở điểm nào?

Xem đáp án » 10/09/2019 10,657

Câu 2:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tình hình miền Nam Việt Nam trong những năm 1973 - 1974?  

Xem đáp án » 10/09/2019 9,704

Câu 3:

Cuối năm 1974 - đầu năm 1975, lực lượng cách mạng Việt Nam mở đợt hoạt động quân sự Đông - Xuân, trọng tâm là ở vùng

Xem đáp án » 10/09/2019 9,340

Câu 4:

Chiến dịch Huế - Đà Nẵng của quân dân Việt Nam diễn ra trong khoảng thời gian nào?  

Xem đáp án » 10/09/2019 8,565

Câu 5:

Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi đã chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam sang giai đoạn mới: 

Xem đáp án » 10/09/2019 7,119

Câu 6:

Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954 - 1975) kết thúc thắng lợi đã

Xem đáp án » 10/09/2019 6,856

Câu 7:

Sau thất bại trong chiến dịch Phước Long (cuối năm 1974 - đầu năm 1975), chính quyền Sài Gòn đã

Xem đáp án » 10/09/2019 6,844

Bình luận


Bình luận