Câu hỏi:

01/05/2020 7,504

Dung dịch axit axetic không phản ứng được với

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đốt cháy hoàn toàn x mol axit cacboxylic E, thu được y mol CO2 và z mol H2O (với z = y – x). Cho x mol E tác dụng với NaHCO3 (dư) thu được y mol CO2 . Tên gọi của E là

Xem đáp án » 01/05/2020 8,644

Câu 2:

Axit oxalic có vị chua của

Xem đáp án » 01/05/2020 8,349

Câu 3:

Axit malonic có công thức là

Xem đáp án » 01/05/2020 7,841

Câu 4:

Dãy  gồm các chất có nhiệt độ sôi tăng dần từ trái qua phải là

Xem đáp án » 01/05/2020 5,396

Câu 5:

Cho các phản ứng sau ở điều kiện thích hợp:

(1) Lên men giấm bằng ancol etylic.

(2) Oxi hóa không hoàn toàn anđehit axetic.

(3) Oxi hóa không hoàn toàn butan.

(4) Cho metanol tác dụng với cacbon oxit.

Trong những phản ứng trên, số phản ứng tạo axit axetic là

Xem đáp án » 01/05/2020 5,064

Câu 6:

Axit acrylic (CH2=CH-COOH) không có khả năng phản ứng với dung dịch

Xem đáp án » 01/05/2020 3,960

Bình luận


Bình luận