Câu hỏi:

10/09/2019 3,068

Nội dung nào không phản ánh đúng về kinh tế miền Nam những năm đầu sau Đại thắng mùa Xuân (1975)?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hội nghị hiệp thương chính trị giữa đoàn đại biểu hai miền Bắc - Nam Việt Nam (tháng 11/1975) đã họp ở đâu?

Xem đáp án » 10/09/2019 14,983

Câu 2:

Trong những năm đầu sau kháng chiến chống Mĩ, cứu nước thắng lợi, nhiệm vụ trọng tâm của nhân dân Việt Nam là

Xem đáp án » 10/09/2019 8,622

Câu 3:

Từ năm 1945 đến năm 1976, có mấy lần Tổng tuyển cử bầu Quốc hội được tổ chức trên phạm vi cả nước Việt Nam?  

Xem đáp án » 10/09/2019 5,241

Câu 4:

Tổ chức nào giữ vai trò tập hợp, đoàn kết toàn dân Việt Nam từ sau khi thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1976)?

Xem đáp án » 10/09/2019 4,862

Câu 5:

Theo quyết định của kì họp thứ nhất của Quốc hội Việt Nam khóa VI (1976), thành phố Sài Gòn – Gia Định được đổi thành Thành phố

Xem đáp án » 11/09/2019 4,528

Câu 6:

Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ thống nhất đất nước về mặt nhà nước khi nào?  

Xem đáp án » 10/09/2019 4,339

Câu 7:

Điền thêm từ còn thiếu trong câu trích từ Nghị quyết Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam lần thứ 24 (năm 1975) : ".... đất nước vừa là nguyện vọng tha thiết của nhân dân cả nước, vừa là quy luật khách quan cửa sự phát triển cách mạng Việt Nam, của lịch sử dân tộc Việt Nam"  

Xem đáp án » 10/09/2019 4,237

Bình luận


Bình luận