Câu Hỏi: 12/09/2019 1,061

Tam giác tăng trưởng kinh tế cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là:

Trả lời:

Tam giác tăng trưởng kinh tế cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long (Quảng Ninh).

Đáp án: A.


Câu Hỏi Xem Nhiều Khác:

Câu 1:

Ngành công nghiệp trọng điểm không phải của Đồng bằng Sông Hồng là:

Xem đáp án » 12/09/2019 5,457

Câu 2:

Vụ đông trở thành vụ sản xuất chính ở vùng Đồng bằng sông Hồng là do:

Xem đáp án » 12/09/2019 5,247

Câu 3:

Nhận định nào sau đây không đúng với Đồng bằng Sông Hồng?

Xem đáp án » 12/09/2019 3,769

Câu 4:

Hai trung tâm công nghiệp hàng đầu ở Đồng bằng Sông Hồng là:

Xem đáp án » 12/09/2019 1,407

Câu 5:

Những địa điểm du lịch hấp dẫn không phải của Đồng bằng Sông Hồng là:

Xem đáp án » 12/09/2019 1,179

Câu 6:

So với các vùng khác về sản xuất nông nghiệp, Đồng bằng Sông Hồng là vùng có:

Xem đáp án » 12/09/2019 894

Xem đáp án » 12/09/2019 757

Câu 8:

Đây không phải là trung tâm kinh tế quan trọng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ:

Xem đáp án » 12/09/2019 320

Xem đáp án » 12/09/2019 306

Bình luận

+ Đặt câu hỏi +