Câu hỏi:

12/09/2019 8,954

Nước cứng là nước có chứa nhiều ion nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Nước cứng là nước chứa nhiều cation Ca2+ và Mg2+. Nước chứa ít hoặc không chứa các ion trên được gọi là nước mềm → Đáp án đúng là đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nước cứng không gây ra tác hại nào dưới đây:

Xem đáp án » 12/09/2019 85,908

Câu 2:

Đun nóng nhẹ dung dịch Ca(HCO3)2 thấy:

Xem đáp án » 12/09/2019 44,921

Câu 3:

Dãy gồm các chất đều có thể làm mất tính cứng tạm thời của nước là:

Xem đáp án » 12/09/2019 22,340

Câu 4:

Phương pháp để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là:

Xem đáp án » 12/09/2019 19,825

Câu 5:

Trong nước tự nhiên thường có lẫn một lượng nhỏ các muối Ca(NO3)2, Mg(NO3)2, Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2. Có thể dùng dung dịch nào sau đây để loại đồng thời các cation trong các muối trên ra khỏi nước ?

Xem đáp án » 12/09/2019 16,775

Câu 6:

Câu nào sau đây về nước cứng là không đúng

Xem đáp án » 12/09/2019 15,757

Câu 7:

Một loại nước có chứa Mg(HCO3)2 và CaCl2. Loại nước này là

Xem đáp án » 12/09/2019 15,422

Bình luận


Bình luận