Câu hỏi:

12/09/2019 4,722

Nước cứng tạm thời chứa

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Căn cứ vào thành phần của anion gốc axit có trong nước cứng người ta chia làm ba loại :

• Nước cứng tạm thời có chứa các ion :

• Nước cứng vĩnh cửu có chứa các ion :

• Nước có tính cứng tạm thời là nước có cả tính cứng tạm thời và vĩnh cửu

Nước cứng chứa ion HCO3-

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nước cứng không gây ra tác hại nào dưới đây:

Xem đáp án » 12/09/2019 85,926

Câu 2:

Đun nóng nhẹ dung dịch Ca(HCO3)2 thấy:

Xem đáp án » 12/09/2019 44,936

Câu 3:

Dãy gồm các chất đều có thể làm mất tính cứng tạm thời của nước là:

Xem đáp án » 12/09/2019 22,342

Câu 4:

Phương pháp để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là:

Xem đáp án » 12/09/2019 19,826

Câu 5:

Trong nước tự nhiên thường có lẫn một lượng nhỏ các muối Ca(NO3)2, Mg(NO3)2, Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2. Có thể dùng dung dịch nào sau đây để loại đồng thời các cation trong các muối trên ra khỏi nước ?

Xem đáp án » 12/09/2019 16,777

Câu 6:

Câu nào sau đây về nước cứng là không đúng

Xem đáp án » 12/09/2019 15,758

Câu 7:

Một loại nước có chứa Mg(HCO3)2 và CaCl2. Loại nước này là

Xem đáp án » 12/09/2019 15,422

Bình luận


Bình luận