Câu hỏi:

12/09/2019 8,992

Nước cứng có chứa các ion Mg2+, Cl-, HCO3- thuộc loại nước cứng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

HD Căn cứ vào thành phần của anion gốc axit có trong nước cứng người ta chia làm ba loại :

• Nước cứng tạm thời có chứa các muối Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2

• Nước cứng vĩnh cửu có chứa các muối CaCl2; MgCl2; CaSO4; MgSO4

• Nước có tính cứng tạm thời là nước có cả tính cứng tạm thời và vĩnh cửu

=> Nước cứng có chứa các ion trên là nước cứng toàn phần

=> Đấp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nước cứng không gây ra tác hại nào dưới đây:

Xem đáp án » 12/09/2019 84,786

Câu 2:

Đun nóng nhẹ dung dịch Ca(HCO3)2 thấy:

Xem đáp án » 12/09/2019 44,417

Câu 3:

Dãy gồm các chất đều có thể làm mất tính cứng tạm thời của nước là:

Xem đáp án » 12/09/2019 22,186

Câu 4:

Phương pháp để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là:

Xem đáp án » 12/09/2019 19,747

Câu 5:

Trong nước tự nhiên thường có lẫn một lượng nhỏ các muối Ca(NO3)2, Mg(NO3)2, Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2. Có thể dùng dung dịch nào sau đây để loại đồng thời các cation trong các muối trên ra khỏi nước ?

Xem đáp án » 12/09/2019 16,683

Câu 6:

Câu nào sau đây về nước cứng là không đúng

Xem đáp án » 12/09/2019 15,619

Câu 7:

Một loại nước có chứa Mg(HCO3)2 và CaCl2. Loại nước này là

Xem đáp án » 12/09/2019 15,313

Bình luận


Bình luận