Câu hỏi:

05/05/2020 3,898

Kết luận nào không đúng với âm nghe được?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Chỉ có độ to , độ cao là đặc trưng sinh lí của âm

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho phản ứng hạt nhân: C1737l+Xn+A1837r. Hạt nhân X là

Xem đáp án » 05/05/2020 23,288

Câu 2:

Côban (C2760o) phóng xạ β- với chu kỳ bán rã T = 5,27 năm. Thời gian cần thiết để 75% khối lượng của một khối chất phóng xạ C2760o bị phân rã là

Xem đáp án » 05/05/2020 12,305

Câu 3:

Khi nói về tia X, phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 05/05/2020 9,107

Câu 4:

Đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R=50 Ω cuộn dây có điện trở r, có độ tự cảm L và tụ điện C=0,02/π mF, M là điểm nối giữa C và cuộn dây. Một điện áp xoay chiều ổn định được mắc vào AM, khi đó dòng điện trong mạch i1=2cos100πt-π/3 A. Điện áp này mắc vào AB thì dòng điện qua mạch i2=cos100πt+π/6 A. Độ tự cảm của cuộn dây bằng:

Xem đáp án » 05/05/2020 6,803

Câu 5:

Với T là chu kì bán rã, λ  là hằng số phóng xạ của một chất phóng xạ. Coi  ln2 = 0,693, mối liên hệ giữa và λ là

Xem đáp án » 05/05/2020 6,711

Câu 6:

Nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản va chạm với một electron có năng lượng 13,2 (eV). Trong quá trình tương tác giả sử nguyên tử đứng yên và chuyển lên trạng thái kích thích thứ ba. Tìm động năng còn lại của electron sau va chạm. Biết các mức năng lượng của nguyên tử hiđrô ở trạng thái dừng được xác định bằng công thức: En=-13,6/n2 eV với n là số nguyên.

Xem đáp án » 05/05/2020 5,350

Câu 7:

Chỉ ra ý sai. Hạt nhân hiđrô H11

Xem đáp án » 05/05/2020 4,277

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK