Câu hỏi:

12/09/2019 15,485

Sử dụng nước cứng không gây ra tác hại nào sau đây ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Nước cứng chỉ gây ra kết tủa với xà phòng, còn với chất giặt rửa tổng hợp thì vẫn bình thường nên không gây hao tổn

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nước cứng không gây ra tác hại nào dưới đây:

Xem đáp án » 12/09/2019 100,366

Câu 2:

Đun nóng nhẹ dung dịch Ca(HCO3)2 thấy:

Xem đáp án » 12/09/2019 57,806

Câu 3:

Dãy gồm các chất đều có thể làm mất tính cứng tạm thời của nước là:

Xem đáp án » 12/09/2019 24,295

Câu 4:

Phương pháp để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là:

Xem đáp án » 12/09/2019 22,142

Câu 5:

Trong nước tự nhiên thường có lẫn một lượng nhỏ các muối Ca(NO3)2, Mg(NO3)2, Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2. Có thể dùng dung dịch nào sau đây để loại đồng thời các cation trong các muối trên ra khỏi nước ?

Xem đáp án » 12/09/2019 18,264

Câu 6:

Câu nào sau đây về nước cứng là không đúng

Xem đáp án » 12/09/2019 17,148

Câu 7:

Một loại nước có chứa Mg(HCO3)2 và CaCl2. Loại nước này là

Xem đáp án » 12/09/2019 16,703

Bình luận


Bình luận