Câu hỏi:

06/05/2020 24,852

Chiếu một chùm ánh sáng hẹp vào mặt một tấm gỗ phẳng. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

- Theo định luật phản xạ ánh sáng: Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đường thẳng ⇒ Đáp án B và đáp án C sai.

- Tấm gỗ không cho ánh sáng truyền qua ⇒ Đáp án A sai, đáp án D đúng.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các chùm sáng nào ở hình vẽ dưới đây là chùm sáng hội tụ?

Xem đáp án » 06/05/2020 31,902

Câu 2:

Chọn một phát biểu không đúng về đường truyền của tia sáng:

Xem đáp án » 06/05/2020 31,443

Câu 3:

Trong những trường hợp sau, trường hợp nào ánh sáng truyền đi theo đường thẳng?

Xem đáp án » 30/07/2020 30,987

Câu 4:

Trường hợp nào sau đây không vận dụng định luật truyền thẳng ánh sáng:

Xem đáp án » 30/07/2020 18,592

Câu 5:

Chọn câu đúng trong các câu sau:

Xem đáp án » 06/05/2020 11,187

Câu 6:

Chùm sáng chiếu ra từ một cây đèn pin là:

Xem đáp án » 30/07/2020 9,467

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK