Câu hỏi:

06/05/2020 37,825

Khi nào ta có thể nhìn thấy ảnh S’ của một điểm sáng S đặt trước gương phẳng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Để nhìn được vật thì tia sáng từ vật phát ra phải đi đến mắt người.

- Để nhìn được ảnh của vật qua gương, mắt phải nhận được tia phản xạ của các tia tới xuất phát từ điểm sáng S.

⇒ Đáp án đúng là D.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho điểm sáng S trước gương phẳng cách ảnh S’ của nó qua gương một khoảng 54cm. Ảnh S’ của S tạo bởi gương phẳng nằm cách gương một khoảng:

Xem đáp án » 06/05/2020 45,062

Câu 2:

Vì sao ta đặt màn hứng ảnh tại vị trí ảnh ảo S’ của điểm sáng S do gương phẳng tạo ra mà không hứng được ảnh trên màn?

Xem đáp án » 06/05/2020 18,244

Câu 3:

Một người cao 1,6m đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách gương 1,5m. Hỏi người đó cách gương bao nhiêu?

Xem đáp án » 06/05/2020 16,702

Câu 4:

Chọn phát biểu đúng?

Xem đáp án » 06/05/2020 10,154

Câu 5:

Trong các hình vẽ dưới đây, AB là vật sáng ; A'B' là ảnh của nó do gương phẳng tạo ra. Hỏi hình nào sai?

Xem đáp án » 31/07/2020 6,352

Câu 6:

Em hãy cho biết vị trí tạo ảnh ảo của điểm S khi phản xạ trên gương M trong hình sau:

Xem đáp án » 31/07/2020 4,908

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK