Câu hỏi:

14/09/2019 404

Ancol no, đơn chức có 10 nguyên tử H trong phân tử có số đồng phân là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : C

C4H10O có 4 đồng phân : CH3(CH2)2CH2OH ; CH3CHOHCH2CH3 ; (CH3)2CHCH2OH ; (CH3)3C-OH

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có bao nhiêu ancol thơm, công thức C8H10O ?

Xem đáp án » 14/09/2019 68,664

Câu 2:

Một ancol no có công thức thực nghiệm là (C2H5O)n. CTPT của ancol có thể là

Xem đáp án » 14/09/2019 34,609

Câu 3:

C của nhau mà phân tử của chúng có phần trăm khối lượng cacbon bằng 68,18% ?

Xem đáp án » 14/09/2019 30,837

Câu 4:

Có bao nhiêu ancol bậc III, có công thức phân tử C6H14O ?

Xem đáp án » 14/09/2019 27,594

Câu 5:

Số đồng phân ancol tối đa ứng với CTPT C3H8Ox

Xem đáp án » 14/09/2019 25,611

Câu 6:

Số đồng phân ancol ứng với CTPT C5H12O là                

Xem đáp án » 14/09/2019 20,522

Câu 7:

Một ancol no đơn chức có %O = 50% về khối lượng. CTPT của ancol là

Xem đáp án » 14/09/2019 19,110

Bình luận


Bình luận