Câu hỏi:

14/09/2019 3,203

Tên quốc tế của hợp chất có công thức CH3CH(C2H5)CH(OH)CH3

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : D

       

             

  => 3 - metyl - pentan - 2 - ol

                  (Chú ý chọn mạch C dài nhất)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có bao nhiêu ancol thơm, công thức C8H10O ?

Xem đáp án » 14/09/2019 78,801

Câu 2:

Một ancol no có công thức thực nghiệm là (C2H5O)n. CTPT của ancol có thể là

Xem đáp án » 14/09/2019 43,437

Câu 3:

C của nhau mà phân tử của chúng có phần trăm khối lượng cacbon bằng 68,18% ?

Xem đáp án » 14/09/2019 40,945

Câu 4:

Có bao nhiêu ancol bậc III, có công thức phân tử C6H14O ?

Xem đáp án » 14/09/2019 34,979

Câu 5:

Số đồng phân ancol tối đa ứng với CTPT C3H8Ox

Xem đáp án » 14/09/2019 31,249

Câu 6:

Một ancol no đơn chức có %O = 50% về khối lượng. CTPT của ancol là

Xem đáp án » 14/09/2019 27,534

Câu 7:

Số đồng phân ancol ứng với CTPT C5H12O là                

Xem đáp án » 14/09/2019 24,163

Bình luận


Bình luận