Câu hỏi:

10/05/2020 5,495

Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch gồm hai bóng đèn như nhau mắc nối tiếp có giá trị nào dưới đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch gồm hai bóng đèn như nhau mắc nối tiếp có giá trị bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn U = U1 + U2 ⇒ Đáp án A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nếu hai bóng đèn A và B được mắc song song và nối vào nguồn điện thì nếu bóng đèn A bị đứt dây tóc thì:

Xem đáp án » 10/05/2020 8,840

Câu 2:

Cho một nguồn điện 12V và hai bóng đèn giống nhau có ghi 6V. Để mỗi đèn đều sáng bình thường thì phải mắc mạch điện như thế nào?

Xem đáp án » 10/05/2020 6,813

Câu 3:

Đặc điểm nào sau đây không phải là của mạch điện gồm hai đèn Đ1,Đ2 mắc song song?

Xem đáp án » 10/05/2020 5,858

Câu 4:

Có 3 nguồn điện 4,5V; 6V; 9V và hai bóng đèn giống nhau đều ghi 6V, cần mắc song song hai bóng đèn này vào một trong ba nguồn điện trên. Dùng nguồn điện nào là phù hợp nhất?

Xem đáp án » 10/05/2020 4,901

Câu 5:

Chỉ ra nhận xét sai

Cho mạch điện như hình 28.1. Có các nhận xét như sau:

Xem đáp án » 10/05/2020 1,172

Câu 6:

Cho các mạch điện như hình 28.1 dưới đây, hãy cho biết những sơ đồ nào hai bóng đèn được mắc song song.

Xem đáp án » 10/05/2020 975

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK