Câu hỏi:

14/09/2019 24,515

Người tối cổ xuất hiện cách đây bao nhiêu năm?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Trên đà tiến hóa của loài người, vượn cổ chuyển biến thành người tối cổ bắt đầu từ khoảng 4 triệu năm trước đây.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Người tinh khôn cách đây bao nhiêu năm?

Xem đáp án » 14/09/2019 18,121

Câu 2:

Con người phát hiện ra kim loại và biết chế tạo vào thời gian

Xem đáp án » 14/09/2019 14,969

Câu 3:

Người tinh khôn có đời sống như thế nào?

Xem đáp án » 14/09/2019 13,361

Câu 4:

Người tinh khôn xuất hiện ở đâu?

Xem đáp án » 14/09/2019 13,274

Câu 5:

Những dấu vết của người tối cổ được phát hiện ở đâu?

Xem đáp án » 14/09/2019 8,755

Câu 6:

Người tối cổ có đặc điểm cơ thể:

Xem đáp án » 14/09/2019 8,652

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK