Câu hỏi:

15/09/2019 6,761

Cho các dung dịch sau: NH4NO3 (1), KCl (2), K2CO3 (3), CH3COONa (4), NaHSO4 (5), Na2S (6). Các dung dịch có khả năng làm quì tím chuyển sang màu xanh là:

Trả lời:

Chọn đáp án D

          NH4NO3 (1)                   PH < 7 làm quỳ chuyển hồng

          KCl (2)                            PH = 7 Không đổi màu quỳ

          K2CO3 (3)             PH>7 Quỳ chuyển xanh

          CH3COONa (4),    PH>7 Quỳ chuyển xanh

          NaHSO4 (5),                   PH < 7 làm quỳ chuyển đỏ                                   

          Na2S (6).               PH>7 Quỳ chuyển xanh 

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các loại phân bón sau: NH4Cl, (NH2)2CO, (NH4)2SO4, NH4NO3; loại có hàm lượng đạm cao nhất là 

Xem đáp án » 15/09/2019 17,559

Câu 2:

Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng:

Xem đáp án » 15/09/2019 3,933

Câu 3:

Cho các phản ứng sau:

          1.  NaOH + HClO → NaClO + H2O

          2.  Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O

          3.  3KOH + H3PO4 → K3PO4 + 3H2O

          4.  NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

          5.  Ba(OH)2 + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + 2H2O

Số phản ứng có cùng phương trình ion rút gọn :  H+ + OH- → H2O  là:

Xem đáp án » 15/09/2019 3,008

Câu 4:

Dãy gồm các chất điện li mạnh là:

Xem đáp án » 15/09/2019 2,824

Câu 5:

Hỗn hợp X gồm NaHCO3, NH4NO3 và BaO (với cùng số mol của mỗi chất). Hòa tan X vào lượng thừa nước, đun nóng. Sau khi các phản ứng kết thúc, lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch Y. Dung dịch Y có môi trường

Xem đáp án » 15/09/2019 2,539

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85