Câu hỏi:

12/05/2020 1,048

Một vật khối lượng 2kg có thế năng 8J đối với mặt đất. Lấy g=10 m/s2,Khi đó vật ở độ cao 

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A.

W=mgh. 8=2.10.hh=4m

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một học sinh của Trung Tâm Bồi Dưỡng Kiến Thức Thiên Thành thả một vật rơi tự do có khối lượng 100g từ tầng năm của trung tâm có độ cao 40m  so với mặt đất, bỏ qua ma sát với không khí. Tính thế năng của vật tại giây thứ hai so với mặt đất. Cho g = 10 m/s2

Xem đáp án » 12/05/2020 2,252

Câu 2:

Cho một vật có khối lượng 200g đang ở độ cao 10m so với mặt đất sau đó thả vật cho rơi tự do. Tìm công của trọng lực và vận tốc của vật khi vật rơi đến độ cao 6m.

Xem đáp án » 12/05/2020 1,448

Câu 3:

Một vật có khối lượng 10 kg được đặt trên mặt đất và cạnh một cái giếng nước, lấy g=10 m/s2

Tính công của trọng lực khi người di chuyển từ đáy giếng lên độ cao 3m so với mặt đất.

Xem đáp án » 12/05/2020 1,359

Câu 4:

Cho một khẩu sung bắn đạn nhựa. Mỗi lần nạp đạn thì lò xo của súng bị ném lại 4cm. Biết lò xo có độ cứng 400N/m. Vận tốc viên đạn nhựa khối lượng 10g bay ra khỏi nòng súng là?

Xem đáp án » 12/05/2020 683

Câu 5:

Cho một lò xo nằm theo phương nằm ngang một đầu cố định, một đầu gắn một vật có khối lượng m khi tác dụng một lực 4N thì lò xo dãn một đoạn là 4cm

Thế năng đàn hồi của lò xo khi nó dãn ra 2cm là?

Xem đáp án » 12/05/2020 659

Câu 6:

Khi 1 vật từ độ cao z, với cùng vận tốc đầu, bay xuống đất theo những con đường khác nhau (bỏ qua ma sát) . Chọn câu sai

Xem đáp án » 12/05/2020 591

Bình luận


Bình luận