Câu hỏi:

12/05/2020 4,656

Phương trình của một vật chuyển động thẳng biến đổi đều là: x=20t2+40t+6 (cm; s). Tính vận tốc lúc t = 4s.

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều với phương trình chuyển động là: x=20+4t+t2 (m;s). Hãy viết phương trình đường đi và phương trình vận tốc của vật ?

Xem đáp án » 12/05/2020 40,340

Câu 2:

Cho một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có phương trình: x=0,2t220t+10 (m;s). Vận tốc của vật ở thời điểm t = 10s.

Xem đáp án » 12/05/2020 15,911

Câu 3:

Cho một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có phương trình: x=0,2t220t+10 (m;s). Toạ độ của vật khi nó có v = 4m/s

Xem đáp án » 12/05/2020 12,409

Câu 4:

Một ô tô chuyển động theo phương trình: x=0,2t2+20t+10(m;s). Tính quãng đường ô tô đi được từ thời điểm t1 = 2s đến thời điểm t2 = 5s. Vận tốc trung bình trong đoạn đường này là bao nhiêu?

Xem đáp án » 12/05/2020 11,750

Câu 5:

Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có: Khi t1 = 2s thì x1 = 5cmv1 = 4cm/s còn Khi t2 = 5s thì  v2 = 16cm/s. Viết phương trình chuyển động của vật.

Xem đáp án » 12/05/2020 7,728

Câu 6:

Phương trình của một vật chuyển động thẳng biến đổi đều là: x=20t2+40t+6 (cm; s). Xác định vị trí vật lúc vật có vận tốc là 400cm/s.

Xem đáp án » 12/05/2020 4,258

Bình luận


Bình luận