Câu hỏi:

13/05/2020 9,839

Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc (1989) và trật tự thế giới hai cực Ianta sụp đổ (1991) chính sách đối ngoại của Mĩ là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc (1989) và trật tự thế giới hai cực Ianta sụp đổ (1991) Mĩ tìm cách vươn lên chi phối và lãnh đạo toàn thế giới. Với sức mạnh kinh tế và khoa học – kĩ thuật vượt trội, trong bối cảnh Liên Xô tan rã, Mĩ muốn thiết lập trật tự thế giới đơn cực, trong đó Mĩ là siêu cường duy nhất sắp đặt và chi phối.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Học thuyết Phucưđa (1977) chủ trương củng cố mối quan hệ của Nhật Bản với các nước ở khu vực nào?

Xem đáp án » 13/05/2020 28,546

Câu 2:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ là nước khởi đầu cho cuộc cách mạng nào?

Xem đáp án » 13/05/2020 11,393

Câu 3:

Sau thất bại ở Việt Nam năm 1975, các chính quyền Mĩ

Xem đáp án » 13/05/2020 11,231

Câu 4:

Thách thức đối với nền công nghiệp của Nhật Bản trong giai đoạn 1952 – 1973 là

Xem đáp án » 13/05/2020 10,991

Câu 5:

Một trong những mục tiêu của Mĩ trong “Chiến lược toàn cầu” được áp dụng sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Xem đáp án » 13/05/2020 9,979

Câu 6:

Năm 1996, khi bàn về Hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật, hai nước Mĩ và Nhật Bản đã cam kết

Xem đáp án » 13/05/2020 8,449

Bình luận


Bình luận