Câu hỏi:

16/09/2019 65,329

Phản ứng đặc trưng của ankan là phản ứng nào

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Ở phân tử ankan chỉ có liên kết C-C và C-H. Đó là các liên kết σ bền vững, vì thế ankan tương đối trơ về mặt hóa học: Ở nhiệt độ thường chúng không phản ứng với axit, bazơ và chất oxi hóa mạnh (như KMnO4).

Dưới tác dụng với ánh sáng, xúc tác và nhiệt, ankan tham gia các phản ứng thế, phản ứng tách và phản ứng oxi hóa. Tuy nhiên, phản ứng đặc trưng của ankan là phản ứng thế

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ankan X có phần trăm khối lượng cacbon bằng 82,76%. Công thức phân tử của X là

Xem đáp án » 16/09/2019 69,201

Câu 2:

Cho ankan X có CTPT là C6H14, biết rằng khi cho X tác dụng với clo theo tỉ lệ mol 1:1 thu được 2 sản phẩm thế monoclo. CTCT đúng của X là

Xem đáp án » 16/09/2019 33,713

Câu 3:

Cho hỗn hợp các ankan sau: pentan (sôi ở 36oC), heptan (sôi ở 98oC), octan (sôi ở 126oC), nonan (sôi ở 151oC). Có thể tách riêng các chất ra khỏi hỗn hợp bằng cách nào dưới đây?

Xem đáp án » 16/09/2019 25,373

Câu 4:

Nhận xét nào sau đây là sai ?

Xem đáp án » 16/09/2019 22,371

Câu 5:

Trong thực tế, ankan thường được dùng làm nhiên liệu cho động cơ hoặc làm chất đốt. Tại sao ankan có ứng dụng này ?

Xem đáp án » 16/09/2019 18,346

Câu 6:

Cho tất cả ankan thể khí, điều kiện thường tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1 : 1 thì tạo ra được bao nhiêu dẫn xuất monoclo tất cả ?

Xem đáp án » 16/09/2019 16,396

Bình luận


Bình luận