Câu hỏi:

17/09/2019 14,964

Tô Định được cử làm Thái thú quận Giao Chỉ năm

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: A. 34

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nghĩa quân Hai Bà Trưng toàn thắng sau khi

Xem đáp án » 17/09/2019 16,315

Câu 2:

Nhà Hán xác nhập Âu Lạc và 6 tỉnh của Trung Quốc và gọi chung là

Xem đáp án » 17/09/2019 12,625

Câu 3:

Thủ phủ của Châu Giao được đặt ở

Xem đáp án » 17/09/2019 11,216

Câu 4:

Nhân dân châu Giao ngoài việc nộp các loại thuế còn phải

Xem đáp án » 17/09/2019 11,187

Câu 5:

Thi Sách – chồng Trưng Trắc , là con trai của

Xem đáp án » 17/09/2019 8,618

Câu 6:

Nhà Hán đã gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành Châu Giao nhằm mục đích gì?

Xem đáp án » 17/09/2019 7,844

Bình luận


Bình luận

Thao Cao Nguyen
20:07 - 20/02/2020

Ez