Câu hỏi:

17/09/2019 32,198

Theo quy ước đầu phía trên của kinh tuyến gốc chỉ hướng nào?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Phương hướng chính trên bản đồ: có 8 hướng chính.

   + Phần chính giữa bản đồ là phần trung tâm.

   + Đầu trên kinh tuyến chỉ hướng Bắc.

   + Đầu dưới chỉ hướng Nam.

   + Đầu bên phải của vĩ tuyến chỉ hướng Đông.

   + Đầu bên trái vĩ tuyến chỉ hướng Tây.

Chọn: C.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một địa điểm B nằm trên xích đạo và có kinh độ là 60oT. Cách viết tọa độ địa lí của điểm đó là:

Xem đáp án » 17/09/2019 42,612

Câu 2:

Một điểm C nằm trên kinh tuyên 120o thuộc nửa cầu Đông và vĩ tuyến 10o ở phía trên đường xích đạo, cách viết toạ độ của điểm đó là:     

Xem đáp án » 17/09/2019 37,577

Câu 3:

Muốn xác định phương hướng trên bản đồ cần phải dựa vào:     

Xem đáp án » 17/09/2019 36,480

Câu 4:

Theo quy ước đầu phía dưới của kinh tuyến gốc chỉ hướng nào?     

Xem đáp án » 17/09/2019 19,639

Câu 5:

Theo quy ước đầu bên phải của vĩ tuyến chỉ hướng nào?     

Xem đáp án » 17/09/2019 17,620

Câu 6:

Một bản đồ được gọi là hoàn chỉnh, đầy đủ:     

Xem đáp án » 17/09/2019 11,607

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK