Câu hỏi:

17/05/2020 264

Có 4 lọ đựng 4 khí riêng biệt : oxi, hiđro, clo và cacbon đioxit. Dựa vào tính chất của các chất, làm thế nào để nhận biết được mỗi khí trên ?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Bình nào có khí màu vàng lục là khí Cl2

- Lần lượt cho 3 khí còn lại lội qua dd Ca(OH)2 dư, khí nào cho kết tủa trắng là CO2

CO2 + CaOH2 → CaCO3 + H2O

- Trong 2 khí còn lại, khí nào làm bùng cháy tàn đóm đỏ là oxi, khí còn lại là H2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Bình luận


Bình luận