Câu hỏi:

21/05/2020 291

Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản phát triển mạnh mẽ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tác dụng trong quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925 là gì?

Xem đáp án » 21/05/2020 3,960

Câu 2:

Trong quá trình hoạt động để chuẩn bị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hoạt động nào sau đây của Nguyễn Ái Quốc đã diễn ra tại Quảng Châu (Trung Quốc)?

Xem đáp án » 21/05/2020 3,793

Câu 3:

Cách mạng tháng Mười Nga thành công (1917), Bác Hồ đi từ nước nào đến nước nào để nghiên cứu, học tập Cách mạng tháng Mười Nga?

Xem đáp án » 21/05/2020 3,151

Câu 4:

Khi Đệ tam quốc tế (Quốc tế Cộng sản) thành lập ở Mát-xcơ-va vào tháng 2 – 1919. Lúc đó Nguyễn Ái Quốc đang ở đâu?

Xem đáp án » 21/05/2020 1,769

Câu 5:

Tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản năm 1922 là:

Xem đáp án » 21/05/2020 1,706

Câu 6:

Những sự kiện nào sau đây tạo điều kiện thuận lợi cho sự truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào Việt Nam?

Xem đáp án » 21/05/2020 1,705

Câu 7:

Vạch trần chính sách đàn áp bóc lột dã man của chủ nghĩa đế quốc nói chung và đế quốc Pháp nói riêng, thức tỉnh các dân tộc bị áp bức nổi dậy. Đó là nội dung của tờ báo nào của Nguyễn Ái Quốc?

Xem đáp án » 21/05/2020 1,024

Bình luận


Bình luận