Câu hỏi:

22/05/2020 1,910

Hãy chỉ ra mục đích của Mĩ khi đề xướng thiết lập tổ chức Liên minh vì tiến bộ tháng 8 - 1961?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Theo SGK Lịch sử 12 trang 29, Nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của cách mạng Cuba, tháng 8 - 1961, Mĩ đề xướng việc tổ chức Liên minh vì tiến bộ để lôi kéo các nước Mĩ Latinh.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Về sản xuất công nghiệp, vào những năm 80 Ấn Độ đứng hàng thứ mấy trên thế giới?

Xem đáp án » 22/05/2020 1,275

Câu 2:

Sau Cách mạng tháng Tám, nước ta phải đối mặt với những khó khăn nào?

Xem đáp án » 22/05/2020 1,133

Câu 3:

Thách thức lớn nhất của thế giới trong thập kỉ đầu tiên của thế kỉ XXI là gì ?

Xem đáp án » 22/05/2020 1,103

Câu 4:

"Ngày xưa các vua Hùng đã có công dựng nước, ngày nay Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước... " Bác Hồ phát biểu câu này ở đâu? Vào thời gian nào?

Xem đáp án » 22/05/2020 1,102

Câu 5:

Sau thất bại trong chiến dịch Biên giới, Pháp có âm mưu gì mới?

Xem đáp án » 22/05/2020 1,050

Câu 6:

Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương xác định hình thái của cuộc khởi nghĩa ở nước ta là

Xem đáp án » 22/05/2020 836

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK