Câu hỏi:

23/05/2020 248

Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số x1x2. Sự phụ thuộc theo thời gian của x1 (đường 1) và x2 (đường 2) được cho như hình vẽ. Lấy π2 = 10. Tốc độ cực đại của vật trong quá trình dao động là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một hạt bụi tích điện có khối lượng 0,006 mg lơ lửng trong điện trường đều với vectơ cường độ điện trường hướng từ trên xuống dưới và có độ lớn 3.103 V/m. Biết gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2. Hạt bụi này

Xem đáp án » 23/05/2020 4,661

Câu 2:

Một thấu kính hội tụ mỏng có tiêu cự f = 30 cm tạo ảnh của một nguồn sáng điểm chuyển động. Khi nguồn sáng đi qua trục chính của thấu kính theo phương lập một góc α=60° với trục chính thì vận tốc của ảnh lập với trục chính một góc β=30°. Thời điểm đó nguồn sáng cách thấu kính một đoạn d có giá trị là

Xem đáp án » 23/05/2020 2,020

Câu 3:

Từ thông qua một vòng dây phụ thuộc vào thời gian theo quy luật ϕ=5t2+10t+5 (mWb), t tính bằng s. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trên vòng dây tại thời điểm t = 5 s có độ lớn là

Xem đáp án » 23/05/2020 2,006

Câu 4:

Một sóng điện từ truyền trong chân không có bước sóng 300 m, cường độ điện trường cực đại là E0 và cảm ứng từ cực đại là B0. Tại một thời điểm nào đó, tại điểm M trên phương lan truyền sóng, cảm ứng từ có giá trị 0,5B0 và đang tăng. Sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì tại điểm N (cùng nằm trên phương lan truyền sóng với M, N cách M một đoạn 75 m và N xa nguồn hơn M) cường độ điện trường có độ lớn bằng 0,5E0?

Xem đáp án » 23/05/2020 1,879

Câu 5:

Hai dòng điện thẳng dài vô hạn có cường độ lần lượt là I1 = 3 A và I2 = 4 A vuông góc nhau trong không khí. Khoảng cách ngắn nhất giữa chúng là 2 cm. Cảm ứng từ tại điểm cách mỗi dòng điện 1 cm là

Xem đáp án » 23/05/2020 1,634

Câu 6:

Tia X không có ứng dụng nào sau đây?

Xem đáp án » 23/05/2020 1,404

Câu 7:

Trên vành của một kính lúp có ghi x2,5. Dựa vào kí hiệu này, ta xác định được

Xem đáp án » 23/05/2020 1,275

Bình luận


Bình luận