Câu hỏi:

24/05/2020 505

Dung dịch các chất etanol, anđehit fomic, glucozơ, glixerol và phenol được kí. hiệu ngẫu nhiên là X, Y, Z, T và Q. Khi cho từng dung dịch trên tác dụng với các tác nhân phản ứng xảy ra hiện tượng được ghi lại ở bảng dưới đây :

X, Y, Z, T, Q lần lượt là các dung dịch

Trả lời:

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

X là trieste của glixerol với một axit đơn chức, mạch hở (có một liên kết đôi C=C trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol X. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch CaOH2 dư, thu được 12 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng thay đổi như thế nào so với dung dịch CaOH2 ban đầu ?

Xem đáp án » 24/05/2020 1,950

Câu 2:

Cho 8,9 gam alanin (CH3CHNH2COOH) phản ứng  hết với dung dịch NaOH. Khối lượng muối thu dược là

Xem đáp án » 23/05/2020 989

Câu 3:

Este tạo bởi ancol no, đơn chức mạch hở và axit no, đơn chức mạch công thức tổng quát là

Xem đáp án » 23/05/2020 807

Câu 4:

Hiđro hoá m gam glucozơ, thu được 18,2 gam sobitol (hiệu suất phản ứng là 80%). Giá trị của m là

Xem đáp án » 23/05/2020 738

Câu 5:

Protein có phản ứng màu biure với

Xem đáp án » 23/05/2020 497

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »