Câu hỏi:

26/05/2020 186

Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc họp vào thời gian nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc mang tính chất gì?

Xem đáp án » 27/05/2020 23,215

Câu 2:

Biến đổi to lớn nhất của khu vực Trung Đông sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

Xem đáp án » 27/05/2020 1,816

Câu 3:

Sự thất bại nặng nề của Mĩ ở đâu làm cho khối quân sự SEATO bị giải thể?

Xem đáp án » 27/05/2020 1,774

Câu 4:

Năm 1946, dưới áp lực đấu tranh của nhân dân, đế quốc Pháp buộc phải công nhận nền độc lập của hai nước nào ở khu vực Trung Đông?

Xem đáp án » 27/05/2020 1,137

Câu 5:

Năm 1946, Mĩ chính thức thực hiện loại hình chiến tranh nào ở Lào?

Xem đáp án » 26/05/2020 776

Câu 6:

Sự kiện nào được đánh giá là tiêu biểu nhất và là lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem đáp án » 27/05/2020 733

Câu 7:

Trước sự lớn mạnh của cách mạng Trung Quốc, tập đoàn Tưởng Giới Thạch thực hiện âm mưu gì?

Xem đáp án » 26/05/2020 711

Bình luận


Bình luận