Câu hỏi:

26/05/2020 205

Từ năm 1987 trở đi, trong chính sách đối ngoại, Trung Quốc bình thường hóa quan hệ với các nước nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc mang tính chất gì?

Xem đáp án » 27/05/2020 23,249

Câu 2:

Biến đổi to lớn nhất của khu vực Trung Đông sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

Xem đáp án » 27/05/2020 1,824

Câu 3:

Sự thất bại nặng nề của Mĩ ở đâu làm cho khối quân sự SEATO bị giải thể?

Xem đáp án » 27/05/2020 1,776

Câu 4:

Năm 1946, dưới áp lực đấu tranh của nhân dân, đế quốc Pháp buộc phải công nhận nền độc lập của hai nước nào ở khu vực Trung Đông?

Xem đáp án » 27/05/2020 1,141

Câu 5:

Năm 1946, Mĩ chính thức thực hiện loại hình chiến tranh nào ở Lào?

Xem đáp án » 26/05/2020 777

Câu 6:

Sự kiện nào được đánh giá là tiêu biểu nhất và là lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem đáp án » 27/05/2020 733

Câu 7:

Trước sự lớn mạnh của cách mạng Trung Quốc, tập đoàn Tưởng Giới Thạch thực hiện âm mưu gì?

Xem đáp án » 26/05/2020 712

Bình luận


Bình luận