Câu hỏi:

27/05/2020 232

Khẩu hiệu mà ta nêu ra trong chiến dịch Điện Biên Phủ là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao kết thúc thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ ta thu toàn bộ vũ khí và cơ sở vật chất kĩ thuật.

Xem đáp án » 27/05/2020 4,187

Câu 2:

Từ lúc Hội nghị Giơ-ne-vơ khai mạc đến lúc những văn bản của Hội nghị được kí kết mất khoảng thời gian bao lâu?

Xem đáp án » 27/05/2020 2,784

Câu 3:

Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây: “Chiến thắng Điện Biên Phủ ghi vào lịch sử dân tộc như:…………………… của thế kỉ XX”

Xem đáp án » 27/05/2020 1,915

Câu 4:

Đông xuân 1953 – 1954 ta tích cực, chủ động tiến công địch ở 4 hướng nào sau đây?

Xem đáp án » 27/05/2020 1,506

Câu 5:

Thời gian nào sau đây gắn với chiến dịch Điện Biên Phủ?

Xem đáp án » 27/05/2020 1,321

Câu 6:

Vì sao Pháp, Mĩ đánh giá Điện Biên Phủ là “Pháo đài bất khả xâm phạm”?

Xem đáp án » 27/05/2020 905

Câu 7:

Hội nghị Giơ-ne-vơ khai mạc theo quyết định của hội nghị ngoại trưởng 4 nước nào?

Xem đáp án » 27/05/2020 703

Bình luận


Bình luận