Câu hỏi:

27/05/2020 292

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 2/1951) có ý nghĩa là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong cuộc chiến chiến xâm lược Việt Nam, cuối năm 1950 Pháp đề ra kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi với mong muốn

Xem đáp án » 27/05/2020 4,201

Câu 2:

Trong những năm 1950 - 1953, “phục vụ kháng chiến” là một trong ba phương châm được Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xác định trong

Xem đáp án » 27/05/2020 2,574

Câu 3:

Một trong những khó khăn của cách mạng Việt Nam trong những năm 1950 – 1953 là

Xem đáp án » 27/05/2020 1,623

Câu 4:

Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng Việt Nam được xác định trong “Báo cáo chính trị” tại Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng Cộng sản Đông Dương không bao gồm việc thực hiện

Xem đáp án » 27/05/2020 1,043

Câu 5:

Ngày 3/3/1951 diễn ra sự kiện lịch sử nào dưới đây?

Xem đáp án » 27/05/2020 1,038

Câu 6:

Tại Đại hội đại biểu lần thứ II (tháng 2/1951), Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định thành lập mở mỗi nước Đông Dương một

Xem đáp án » 27/05/2020 1,012

Câu 7:

Chiến dịch Hòa Bình của quân dân Việt Nam diễn ra và kết thúc trong khoảng thời gian nào?

Xem đáp án » 27/05/2020 784

Bình luận


Bình luận