Câu hỏi:

27/05/2020 727

Tiến hành thí nghiệm sau:  thả một mẩu natri vào dung dịch chứa MgSO4.

Hiện tượng xảy ra được dự đoán như sau :

(a) Mẩu natri chìm xuống đáy dung dịch

(b) Kim loại magie màu trắng bạc thoát ra, lắng xuống đáy ống nghiệm.

(c) Dung dịch vẫn trong suốt.

(d) Có khí thoát ra.

Trong các hiện tượng trên, số hiện tượng xảy ra đúng như dự đoán là 

Trả lời:

Đáp án A

Hiện tượng: Mẩu Na tan dần, có khí thoát ra, xuất hiện kết tủa trắng.

PTHH:

 2Na + 2H2O  2NaOH + H2 

MgSO4 + 2NaOH  MgOH2 trắng + Na2SO4

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tiến hành một thí nghiệm như hình vẽ :

 

Hiện tượng quan sát được ở cốc dựng dung dịch NaAlO2 là

Xem đáp án » 27/05/2020 214

Câu 2:

Tiến hành đồng thời 3 thí nghiệm sau với cùng một khối lượng bột nhôm như nhau :

Thi nghiệm 1: Cho bột nhôm vào dung dịch HC1 dư thu được V1 lít khí không màu.

Thí nghiệm 2: Cho bột nhôm vào dung dịch NaOH dư thu được V2 lít khí không màu.

Thí nghiệm 3: Cho bột nhôm vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được khí V3 lít khí không màu và hoá nâu trong không khí.

Các thể tích V1, V2  V3 đo ở cùng điều kiện.

Mối quan hệ giữa V1, V2  V3 nào sau đây là đúng ?

Xem đáp án » 27/05/2020 112

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »