Câu hỏi:

28/05/2020 685

Đại hội đại biểu toàn quốc lần II của Đảng họp vào thời gian nào? Ở đâu?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Yếu tố nào sau đây là mối lo sợ nhất mà Pháp và Mĩ thực hiện âm mưu “khoá cửa biên giới Việt - Trung” thiết lập “Hành lang Đông - Tây” chuẩn bị kế hoạch tấn công Việt Bắc lần thứ hai?

Xem đáp án » 28/05/2020 10,227

Câu 2:

“Tiêu diệt thực dân Pháp và đánh bại bọn can thiệp Mĩ, giành thống nhất, độc lập hoàn toàn, bảo vệ hòa bình thế giới”. Đó là nhiệm vụ được nêu ra trong văn kiện nào?

Xem đáp án » 28/05/2020 2,299

Câu 3:

Trong chiến dịch Biên giới, trận đánh nào ác liệt và có ý nghĩa nhất?

Xem đáp án » 28/05/2020 1,625

Câu 4:

Ai được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng tại Đại hội Đảng lần thứ II?

Xem đáp án » 28/05/2020 966

Câu 5:

Tháng 11 - 1951, địch mở chiến dịch Lô-tuyt (Hoà Bình) với âm mưu gì?

Xem đáp án » 28/05/2020 900

Câu 6:

Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng Việt Nam trong Báo cáo chính trị do Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày tại Đại hội Đảng lần thứ II là gì?

Xem đáp án » 28/05/2020 709

Bình luận


Bình luận