Câu hỏi:

28/05/2020 2,368

Âm phát ra càng thấp khi

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Âm phát ra càng thấp khi tần số dao động càng nhỏ.

Chọn A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn câu sai:

Xem đáp án » 28/05/2020 3,920

Câu 2:

Trong các nhạc cụ có dây: Vĩ cầm (violon) phát ra âm thanh réo rắt (âm bổng) còn đại hồ cầm (contrabass) lại phát ra âm thanh vang rền (âm trầm). Theo em, âm trầm hay âm bổng mà nhạc cụ này phát ra phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

Cách giải Bài tập về độ cao của âm cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Xem đáp án » 28/05/2020 1,571

Câu 3:

Âm phát ra cao hơn khi nào?

Xem đáp án » 28/05/2020 1,303

Câu 4:

Khi bay, muỗi thường phát ra âm “vo ve” (âm bổng), còn ong thì phát ra tiếng “vù vù” (âm trầm). Cách giải thích nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 28/05/2020 1,035

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK