Câu hỏi:

21/09/2019 33,166

Nhận xét nào sau đây đúng và đầy đủ về tài nguyên khoáng sản của nước ta?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B.

Giải thích: (trang 96 SGK Địa lí 8).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dầu mỏ và khí đốt phân bố chủ yếu ở

Xem đáp án » 21/09/2019 30,489

Câu 2:

Than phân bố chủ yếu ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 21/09/2019 15,964

Câu 3:

Bôxit phân bố chủ yếu ở 

Xem đáp án » 21/09/2019 15,333

Câu 4:

Một số mỏ khoáng sản có trữ lượng lớn ở Việt Nam là

Xem đáp án » 21/09/2019 14,597

Câu 5:

Khoáng sản là tài nguyên có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 21/09/2019 6,713

Câu 6:

Trong giai đoạn Tân kiến tạo đã hình thành các mỏ khoáng sản chủ yếu nào sau đây?

Xem đáp án » 21/09/2019 6,075

Bình luận


Bình luận